Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych jest naukową instytucją prowadzącą badania i doradztwo w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych w Polsce i zagranicą od 2009 roku.

Zdobyte doświadczenie gwarantuje prefesjonalne, rzetelne prowadzanie projektów i fachowe kosultacje. Ponad 200 róźnego typu organizacji skorzystało z sukcesem z usług Instytutu. Współpracowaliśmy zarówno z sektorem publicznym, NGO jaki i prywatnymi instytucjami zarówno z Polski jaki i z Europy (np. z Iralndi, Beligi czy Austri). Opracowaliśmy ponad 180 raportów w tematycy socjo-ekonomicznej i prowadziliśmy badańa ewaluacyjne w ponad 50 projektach.

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych specjalizuje się w działaniach z zakresu:

 • prowadzenia analiz społecznych i ekonomicznych,
 • realizacji projektów dotyczących rynku pracy,
 • aktywizowania osób zagrożonych ubóstwem,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • wspierania przedsiębiorczości,
 • wdrażania rozwiązań na rzecz edukacji,
 • ewaluacji projektów badawczych i wdrożeniowych.

Instytut uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów współfinansowanych z EFS dotyczących tematyki:

 • rynku pracy,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • przedsiębiorczości,
 • szkolnictwa ogólnego,
 • szkolnictwa zawodowego,
 • szkolnictwa wyższego.
 

Oferta

Szkolenia, analizy społeczno ekonomiczne, ewaluacja projektów i więcej ....

W mediach

Współpracujemy z mediami w zakresie promocji projektów

Praca

Inforamcje o bieżącej rekrutacja i pomocy w zatrudnieniu

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe i wyniki przetargów