Ułatwienia dostępu

 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych prowadzi badania w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych od 2009 roku. Realizuje również na terenie całej Polski niekomercyjne projekty finansowane ze środków unijnych w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego, przedsiębiorczości, rynku pracy i wykluczenia społecznego. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Instytut podejmuje również działania ukierunkowane na wsparcie uchodźców w zakresie integracji społecznej i zawodowej.

Zdobyte doświadczenie gwarantuje profesjonalną i rzetelną realizację projektów. Ponad 200 różnego typu organizacji skorzystało z sukcesem z usług Instytutu. Współpracowaliśmy zarówno z sektorem publicznym, NGO i prywatnymi podmiotami zarówno z Polski, jak i z Europy (np. z Irlandii, Belgii, Austrii). Opracowaliśmy ponad 180 raportów o tematyce socjo-ekonomicznej i prowadziliśmy badania ewaluacyjne w ponad 50 projektach.

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych specjalizuje się w działaniach z zakresu:

 • prowadzenia badań rynku oraz społeczno-ekonomicznych,
 • Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
 • realizacji projektów dotyczących rynku pracy,
 • aktywizowania osób zagrożonych ubóstwem,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • wspierania przedsiębiorczości,
 • wdrażania rozwiązań na rzecz edukacji,
 • ewaluacji projektów badawczych i rozwojowych.

Instytut uczestniczył w realizacji ponad 100 projektów współfinansowanych z EFS dotyczących m.in.:

 • rynku pracy,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • przedsiębiorczości,
 • szkolnictwa ogólnego,
 • szkolnictwa zawodowego,
 • szkolnictwa wyższego.

 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.-sp.k. realizuje projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plakat projektu: Dotacja na kapitał


 

 

Oferta

Szkolenia, analizy społeczno ekonomiczne, ewaluacja projektów i więcej ....

W mediach

Współpracujemy z mediami w zakresie promocji projektów

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe i wyniki przetargów