Ułatwienia dostępu

Instytut w ramach działalności niekomercyjnej realizuje projekty finansowane ze środków unijnych:

Czas na zmiany V - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi      

 

Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi 

 

Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

 

Nowy Start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

 

Nowy Start - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 

Biznes z POWEREM II - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców Miasta Łodzi  (rekrutacja zamknięta)

Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców Miasta Łodzi  (rekrutacja zamknięta)

 

Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego  (rekrutacja zamknięta)

 

Równy start do kariery w zawodzie deficytowym

 

Start do kariery w zawodzie deficytowym

 

Równi na starcie V - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi 

Projekty zrealizowane:

 Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (w partnerstwie z Miastem Łódź)

 

Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (w partnerstwie z Miastem Łódź)

 

 

Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa osób z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego

 

Ku zatrudnieniu - aktywizacja zawodowa osób od 30 roku życia, które pozostają bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim

 

Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego (w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Regionalnych)

Od zwolnienia do zatrudnienia III - kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy

 

Od zwolnienia do zatrudnienia II - kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy

 

 

Równi na starcie III - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi

 

Od zwolnienia do zatrudnienia - kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy

 

Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego

 

Równi na starcie - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi

 

Równi na starcie II - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi