Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu ekonomii i nauk społecznych. Instytut specjalizuje się m.in. w realizacji prac badawczych z zakresu:

  • rynku pracy,
  • analiz regionalnych,
  • prognoz makro- i mikroekonomicznych,
  • finansów publicznych,
  • systemu edukacji,
  • trendów społeczno-gospodarczych.

Instytut opublikował ponad 180 publikacji z zakresu ww. tematyki.

Analizy Instytutu są realizowane przez doświadczony zespół badawczy w oparciu o profesjonalne oprogramowania statystyczne (Stata, EViews) przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrycznych (VaR, analiza kointegracji, analiza danych panelowych) i socjologicznych. Wszystkie publikacje Instytutu opracowywane są przy zachowaniu rzetelności badawczej i obowiązujących standardów naukowych.