Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych gwarantuje przeprowadzenie rzetelnej i kompleksowej ewaluacji prac badawczych.

Nasze doświadczenie z zakresu ewaluacji obejmuje realizację badań ewaluacyjnych w ponad 50 projektach. Projekty te były wdrażane przez:

 • instytucje sektora publicznego,
 • uczelnie wyższe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty komercyjne.

Ewaluacja prowadzona przez INSE to systematyczny proces badawczy realizowany przez specjalistów z zakresu socjologii, psychologii i ekonomii. Zróżnicowanie wiedzy badaczy pozwala na prowadzenie oceny projektów badawczych o różnorodnej tematyce. Proces ewaluacji jest zawsze starannie zaplanowany i dopasowany do indywidualnego charakteru danego projektu. W trakcie realizacji badań ewaluacyjnych wykorzystujemy szeroką paletę technik i metod badawczych:

 • ankiety (w tym ankiety interaktywne),
 • wywiady swobodne (o różnym stopniu standaryzacji),
 • obserwacje terenowe,
 • case study,
 • analizę dokumentów („desk research”).

Nasi specjaliści wypracowali własne, skuteczne narzędzia badawcze (kwestionariusze, scenariusze wywiadów, eksploracje terenowe) prowadzące do osiągnięcia celów badania ewaluacyjnego.

Proces ewaluacji zaplanowany i przeprowadzany przez ekspertów INSE każdorazowo uwzględnia powszechnie stosowane kryteria:

 • trafności,
 • skuteczności,
 • użyteczności,
 • trwałości.

Podsumowaniem prac badawczych jest przygotowanie raportu zawierającego m.in. wnioski o charakterze rekomendacji. Tego typu podejście ma na celu zwiększenie stopnia trafności i skuteczności poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu, a także projektu jako całości.