Obecnie Instytut prowadzi rekrutację na stanowisko: 

Specjalista ds. realizacji projektów

Miejsce pracy: Łódź

Zakres zadań:

 • diagnostyczno-doradcze spotkania z uczestnikami projektu współfinansowanego ze środków EFS, mające na celu ocenę ich kompetencji oraz predyspozycji zawodowych i psychologicznych;
 • opracowywanie diagnoz oraz Indywidualnych Planów Działania na podstawie przeprowadzonych spotkań diagnostyczno-doradczych;
 • spotkania z uczestnikami projektu w ramach pośrednictwa pracy: poszukiwanie ofert pracy, analizowanie ich wspólnie z uczestnikiem, informowanie o aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników z potencjalnymi pracodawcami;
 • ścisła współpraca z koordynatorem projektu;
 • uczestnictwo w realizacji i/lub opracowywaniu projektów unijnych o tematyce społecznej;
 • kontakt z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie;
 • kontakt z uczestnikami projektu;
 • prace administracyjno-biurowe;
 • sporządzanie pism, dokumentów, baz danych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne (w kierunku psychologii doradztwa zawodowego)/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne pozwalające na prowadzenie doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz pośrednictwa pracy;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu doradztwa zawodowego wśród osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie krótsze niż rok;
 • doświadczenie w pracy w agencji zatrudnienia nie krótsze niż rok;
 • doświadczenie w pracy z osobami w wieku 30+ znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy/zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie krótsze niż rok; 
 • doświadczenie w przeprowadzaniu poradnictwa psychologicznego wśród osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie krótsze niż rok;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • dokładność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (w zależności od preferencji kandydata);
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. projektów

Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej przepływem;
 • monitoring prawidłowej realizacji projektu zgodnie z ustalonym budżetem i harmonogramem;
 • sprawozdawczość projektu, w tym współpraca z Instytucją Pośredniczącą oraz przygotowywanie wniosków o płatność;
 • monitoring ogłaszanych konkursów aplikacyjnych w ramach RPO oraz PO WER;
 • współopracowywanie wniosków aplikacyjnych.

Oczekujemy (nieobligatoryjnie):

 • co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji i/lub opracowywaniu projektów finansowanych ze środków unijnych lub krajowych;
 • znajomości dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych EFS;
 • znajomości Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014);
 • umiejętności samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy;
 • doświadczenia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów z EFS;
 • łatwości w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub cywilno-prawną, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • możliwość udziału w opracowywaniu i wdrażaniu projektów o tematyce społecznej.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.