Obecnie Instytut prowadzi rekrutację na stanowisko:

Stażysta/Stażystka na płatny staż

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia II – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” – www.aktywizacja.inse.pl.

Oczekujemy:

 •    wykształcenia wyższego (ew. student ostatnich lat studiów);
 •    umiejętności analitycznego myślenia;
 •    łatwości w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.

Oferujemy:

 •    możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
 •    stypendium stażowe.

Miejsce pracy: Łódź

Długość stażu: 3 miesiące

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Specjalista ds. projektów

Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej przepływem;
 • monitoring prawidłowej realizacji projektu zgodnie z ustalonym budżetem  i harmonogramem;
 • sprawozdawczość projektu, w tym współpraca z Instytucją Pośredniczącą oraz przygotowywanie wniosków o płatność;
 • monitoring ogłaszanych konkursów aplikacyjnych w ramach RPO oraz PO WER;
 • współopracowywanie wniosków aplikacyjnych.

Oczekujemy (nieobligatoryjnie):

 • co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji i/lub opracowywaniu projektów finansowanych ze środków unijnych lub krajowych;
 • znajomości dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych EFS;
 • znajomości Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014);
 • umiejętności samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy;
 • doświadczenia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów z EFS;
 • łatwości w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub cywilno-prawną, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • możliwość udziału w opracowywaniu i wdrażaniu projektów o tematyce społecznej.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.