Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku 03/10.2.2III/2019 na przeprowadzenie pomostowego doradztwa biznesowego