Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu:

prof. nadzw. dr hab. Michał Mackiewicz

Członkowie Rady:

dr Paweł Baranowski

dr Maria Finogenow

dr Paweł Gajewski

dr Rafał Jaros

dr Radosław Piwowarski

dr Monika Wróbel