Instytut zajmuje się opracowywaniem kompleksowych rozwiązań pozwalających instytucjom naukowym oraz placówkom oświatowym zwiększać efektywność procesu kształcenia oraz procesów zarządzania. Doświadczenie Instytutu, zdobyte podczas wieloletniej współpracy z uczelniami wyższymi oraz szkołami różnych szczebli kształcenia, sprzyja przygotowywaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom studentów, uczniów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej wspomnianych instytucji. Systemy informacyjne powstające w Instytucie są dostosowywane wymogów stawianych instytucjom i placówkom działającym w obszarze nauki i oświaty

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych oferuje kompleksowe wsparcie dla publicznych i prywatnych instytucji edukacyjnych, szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych. Korzystanie z naszych rozwiązań oznacza większą efektywność zarządzania placówką. Lista organizacji, które dzięki współpracy z Instytutem sprawniej realizują cele statutowe, systematycznie rośnie.
Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby klientów, oferujemy ekspercką współpracę na etapie przygotowania oraz realizacji zadań w zakresie:

 • opracowania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • opracowania kursów i lekcji e-learningowych,
 • projektowania samokształcenia,
 • opracowania strategii i programów rozwojowych dla instytucji oświatowych i szkoleniowych,
 • opracowania programów szkoleń oraz kursów tematycznych (w tym branżowych),
 • projektowania procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry trenerskiej,
 • projektowania programów staży zawodowych dla młodzieży oraz osób dorosłych.

Na wysoką skuteczność i jakość wsparcia udzielanego przez Instytut, wpływa przede wszystkim:

 • tworzenie rozwiązań dostosowanych do szczegółowo zdiagnozowanych potrzeb i specyfiki klienta,
 • wieloletnie doświadczenie, potwierdzone efektami i licznymi referencjami,
 • zespół konsultantów i ekspertów w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki i prawa oświatowego,
 • zaangażowanie w tworzenie autentycznie skutecznych rozwiązań.