logo  
kropa
Analizy
społeczne
i ekonomiczne
 
kropa
Ewaluacja
projektów
badawczych
 
kropa
Edukacja
 
kropa

Wykluczenie

społeczne

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 03/8.3.1III/2019 na realizację cateringu w postaci przerw obiadowych z dostawą

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 02/8.3.1III/2019 na realizację cateringu w postaci przerw kawowych z dostawą

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 01/8.3.1III/2019 na wynajem sali komputerowej na potrzeby realizacji szkoleń

Zapytanie ofertowe (wersja aktualna wraz z wykazem zmian)

Oferta cenowa (wersja aktualna)

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe (wersja archiwalna)

Oferta cenowa (wersja archiwalna)

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 24/9.1.1III/2018 na realizację cateringu w postaci przerw kawowych

Zapytanie ofertowe (wersja aktualna wraz z wykazem zmian)

Zapytanie ofertowe (wersja archiwalna)

Oferta cenowa

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe nr 02/10.2.2II/2018 na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem indywidualnego planu działania

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 01/10.2.2II/2018 na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem indywidualnego planu działania

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 05/10.2.2/2017 na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2015 na wynajem sali w celu przeprowadzenia badań grup fokusowych oraz usługę cateringu dla uczestników badań

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2014 na przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2014 na wynajem sali w celu przeprowadzenia szkoleń oraz usługę cateringu dla uczestników 

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na usługę wynajmu sali szkoleniowej

Aneks

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2013 na usługę cateringu

Aneks

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2013 na zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego w ramach projektu "PWP AD-AAM - adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania

Zapytanie

Formularze

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2013 na usługę noclegu ze śniadaniem dla uczestników wizyt studyjnych

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2013 na usługę noclegu ze śniadaniem dla uczestników wizyt studyjnych w ramach projektu "PWP AD-AAM - adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy, cenowy oraz oświadczenia

Protokół

Enquiry no. 1/09/2013 for task/ service:  bed and breakfast for the participants of the study visits in Dublin, Ireland

Accommodation with breakfast for 50 participants of the study visits in Dublin within the framework of the project "PWP – AAM- Transnational solutions adaptation of human resources development on labour market in lodzkie voivodeship" which is co-financed by the European Union under the European Social Fund.

Enquiry – content

Enquiry

Offer aplication form, price form and statements

Protocol

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapytaniami ofertowymi:

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2013 na rezerwację oraz zakup biletów lotniczych dla uczestników wizyt studyjnych w ramach projektu "PWP AD-AAM - adaptacja rozwiązać zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy oraz oświadczenia

Protokół