logo  
kropa
Analizy
społeczne
i ekonomiczne
 
kropa
Ewaluacja
projektów
badawczych
 
kropa
Edukacja
 
kropa

Wykluczenie

społeczne

 

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu:

prof. nadzw. dr hab. Michał Mackiewicz

Członkowie Rady:

dr Paweł Baranowski

dr Maria Finogenow

dr Paweł Gajewski

dr Rafał Jaros

dr Radosław Piwowarski

dr Monika Wróbel