logo  
kropa
Analizy
społeczne
i ekonomiczne
 
kropa
Ewaluacja
projektów
badawczych
 
kropa
Edukacja
 
kropa

Wykluczenie

społeczne

 

Narzędzia do diagnozy kompetencji oraz orientacji edukacyjnej i zawodowej

Określenie poziomu umiejętności osobistych, społecznych czy zawodowych jest pierwszym krokiem do projektowania działań doskonalących wspomniane kompetencje, zarówno w przypadku uczniów, studentów, jak i pracowników sektora nauki oraz edukacji. Badanie indywidualnych predyspozycji oraz zainteresowań pozwala z kolei na odpowiedzialne i dojrzałe podejmowanie decyzji dotyczących ścieżki kształcenia, a następnie kariery zawodowej. Elektroniczne, interaktywne narzędzia opracowywane w Instytucie pozwalają na wiarygodną i rzetelną diagnozę zarówno poziomu kompetencji, jak i ukierunkowania edukacyjnego oraz zawodowego użytkowników tych aplikacji. Dostosowywane są one każdorazowo do potrzeb i możliwości odbiorców w różnym wieku, o zróżnicowanym poziomie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych.

Funkcjonalność aplikacji tworzonych w Instytucie pozwala na ich szerokie zastosowanie i użytkowanie:

  • na portalach internetowych,
  • na platformach edukacyjnych,
  • na urządzeniach mobilnych.


Narzędzia do diagnozy kompetencji oraz orientacji zawodowej i edukacyjnej mogą być wykorzystywane w:

  • poradnictwie zawodowym,
  • kształceniu ogólnym i zawodowym,
  • doskonaleniu zawodowym nauczycieli kształcenia ogólnego i zawodowego,
  • przygotowaniu zawodowym studentów.


Dodatkowe informacje uzyskają Państwo:                               ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ NA MEMO-GRAPH