logo  
kropa
Analizy
społeczne
i ekonomiczne
 
kropa
Ewaluacja
projektów
badawczych
 
kropa
Edukacja
 
kropa

Wykluczenie

społeczne

 

Edukacja

Instytut zajmuje się opracowywaniem kompleksowych rozwiązań pozwalających instytucjom naukowym oraz placówkom oświatowym zwiększać efektywność procesu kształcenia oraz procesów zarządzania. Doświadczenie Instytutu, zdobyte podczas wieloletniej współpracy z uczelniami wyższymi oraz szkołami różnych szczebli kształcenia, sprzyja przygotowywaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom studentów, uczniów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej wspomnianych instytucji. Systemy informacyjne powstające w Instytucie są dostosowywane wymogów stawianych instytucjom i placówkom działającym w obszarze nauki i oświaty

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych oferuje kompleksowe wsparcie dla publicznych i prywatnych instytucji edukacyjnych, szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych. Korzystanie z naszych rozwiązań oznacza większą efektywność zarządzania placówką. Lista organizacji, które dzięki współpracy z Instytutem sprawniej realizują cele statutowe, systematycznie rośnie.
Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby klientów, oferujemy ekspercką współpracę na etapie przygotowania oraz realizacji zadań w zakresie:

 • opracowania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • opracowania kursów i lekcji e-learningowych,
 • projektowania samokształcenia,
 • opracowania strategii i programów rozwojowych dla instytucji oświatowych i szkoleniowych,
 • opracowania programów szkoleń oraz kursów tematycznych (w tym branżowych),
 • projektowania procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry trenerskiej,
 • projektowania programów staży zawodowych dla młodzieży oraz osób dorosłych.

Na wysoką skuteczność i jakość wsparcia udzielanego przez Instytut, wpływa przede wszystkim:

 • tworzenie rozwiązań dostosowanych do szczegółowo zdiagnozowanych potrzeb i specyfiki klienta,
 • wieloletnie doświadczenie, potwierdzone efektami i licznymi referencjami,
 • zespół konsultantów i ekspertów w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki i prawa oświatowego,
 • zaangażowanie w tworzenie autentycznie skutecznych rozwiązań.