logo  
kropa
Analizy
społeczne
i ekonomiczne
 
kropa
Ewaluacja
projektów
badawczych
 
kropa
Edukacja
 
kropa

Wykluczenie

społeczne

 

Oferta

Analizy społeczne i ekonomiczne


Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych opracowuje analizy społeczne i ekonomiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Czytaj więcej: Analizy społeczne i ekonomiczne

 

Aktywizowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych wspiera osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Aktywizuje je zarówo zawodowo, jak i społecznie i edukacyjnie.

Czytaj więcej: Wykluczenie społeczne

 

Ewaluacja

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych gwarantuje przeprowadzenie rzetelnej i kompleksowej ewaluacji.
Nasze doświadczenie obejmuje realizację badań ewaluacyjnych w ponad 50 projektach.

Czytaj więcej: Ewaluacja projektów badawczych

 

Edukacja

Instytut oferuje Państwu szereg kompleksowych rozwiązań o charakterze informacyjnym i informatycznym, pozwalających instytucjom naukowym oraz placówkom oświatowym zwiększać efektywność procesu kształcenia oraz procesów zarządzania.


Czytaj więcej: Edukacja

 

Wynajem sal

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych oferuje wynajem sal na potrzeby szkoleń i spotkań biznesowych. Sale zlokalizowane są w centrum Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej. 

Czytaj więcej: Wynajem sal