logo  
kropa
Analizy
społeczne
i ekonomiczne
 
kropa
Ewaluacja
projektów
badawczych
 
kropa
Edukacja
 
kropa

Wykluczenie

społeczne

 

Media

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w sposób ciągły współpracuje z mediami w zakresie promocji realizowanych projektów oraz udzielania komentarzy eksperckich, m.in.

 

Posłuchaj ostatnich wywiadów z uczestnikami jednego z projektów realizowanych przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, które zostały wyemitowane w Radiu Łódź:

uczestniczka 1

uczestnik 1

uczestnik 2