logo  
kropa
Analizy
społeczne
i ekonomiczne
 
kropa
Ewaluacja
projektów
badawczych
 
kropa
Edukacja
 
kropa

Wykluczenie

społeczne

 

O Instytucie

Instytut Nauk Sołeczno-Ekonomicznych specjalizuje się w działaniach z zakresu:

  • prowadzenia analiz społecznych i ekonomicznych,
  • realizacji projektów dotyczących rynku pracy,
  • aktywizowania osób zagrożonych ubóstwem,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • wspierania przedsiębiorczości,
  • wdrażania rozwiązań na rzecz edukacji, 
  • ewaluacji projektów badawczych i wdrożeniowych.

Instytut uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów współfinansowanych z EFS dotyczących tematyki:

  • rynku pracy,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • przedsiębiorczości,
  • szkolnictwa ogólnego,
  • szkolnictwa zawodowego,
  • szkolnictwa wyższego.

Obecnie Instytut realizuje projekty:

 

Od zwolnienia do zatrudnienia II - kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy

Od zwolnienia do zatrudnienia - kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy

Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego.

Równi na starcie - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi.

 

Równi na starcie II - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi.